provozovna-onasFirma KOMPLET REKO s.r.o. vznikla v dubnu roku 2011. Navázala na podnikání fyzické osoby, která na trhu působí od roku 1991. Jedná se o firmu s dlouholetými zkušenostmi v realizaci komplexních řešení v oblasti rekonstrukcí a staveb.

Jsme dynamická společnost sledující nejnovější trendy v oboru a připravená plnit i nejnáročnější požadavky našich klientů z řad soukromých investorů. Velký důraz klademe na politiku jakosti, řídíme se systémy dle norem ČSN EN ISO 9001, 14001 a 18001. Dosáhli jsme toho, že naše jméno je v regionu spojováno především se seriózností, kvalitou a stabilitou. O rychlém rozvoji firmy svědčí velký počet realizovaných zakázek a spokojených investorů. Dodržujeme zásady poctivého podnikání při dodržování sjednaných termínů dokončení a kvality díla. Nemáme nedoplatky vůči orgánům státní správy a svým dodavatelům.

Naše stavební společnost je univerzálního zaměření. Mezi naše hlavní podnikatelské aktivity patří rekonstrukce rodinných domů, bytů, bytových jader, nebytových prostor atd. Po stavební stránce jsme soběstačná stavební firma, schopná pružně reagovat vlastní kapacitou dle potřeb jednotlivých staveb.

Jsme schopni vlastními silami zajistit všechny hlavní stavební profese. Dále zabezpečit veškeré profese přidružené stavební výroby, a to klempířské, kominické, podlahářské, tesařské, malířské apod. Tím je umožněna plynulost výrobního toku realizovaných zakázek. Specializované práce jsou zabezpečovány prostřednictvím subdodavatelů, se kterými jsme navázali dlouhodobou a úzkou spolupráci, a od kterých je vyžadována stejně vysoká kvalita práce, jako se uplatňuje ve firmě KOMPLET REKO s.r.o.

Naši zaměstnanci se mohou prokázat dlouhodobými zkušenostmi při realizaci stavebních zakázek administrativního i bytového charakteru. Technické vybavení firmy ale i vysoká kvalita řemesel garantuje schopnost nabídnout zákazníkovi úplný servis, převzít jakoukoliv stavební zakázku a v požadovaných parametrech ji dokončit.

Naše firma Vám nabízí veškeré stavební práce a potřebné profese spojené s kompletní realizací celé zakázky.

  • Vysoká kvalita námi odváděné práce se smyslem pro detail
  • Profesní zdatnost našich pracovníků
  • Plnění ve smluvených termínech
  • Garantujeme velmi příznivé ceny – protože se dokážeme velmi dobře orientovat v nákladech, jsme kreativní a dokážeme optimalizovat veškeré náklady na výstavbu
  • Flexibilita a citlivé vnímání požadavků zákazníka
  • Spolupracujeme pouze s nejlepšími specialisty v oboru, které si velmi pečlivě vybíráme